TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH BÁO TRỘM THÔNG MINH EBS-BT18-100 GSM

Ngày đăng tin: 09:21:20 - 05/04/2018 - Số lần xem: 4873
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH BÁO TRỘM THÔNG MINH EBS-BT18-100 GSM

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀO ĐỘNG NHÀ THÔNG MINH SL100

MỘT SỐ LỆNH LẬP TRÌNH CƠ BẢN

I. CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

1. Chuyển sang chế độ cài đặt

Muốn thiết lập bất kỳ thông số nào, trước hết phải chuyển sang chế độ cài đặt. Chuyển thành công sẽ có thông báo bằng giọng nói và đèn [SET] chớp tắt.

Cú pháp:  [6666] [#]

Đang ở chế độ cài đặt, nếu sau 40s mà không có lệnh nào thì thiết bị tự chuyển về chế độ chờ.

2. Thoát khỏi chế độ cài đặt

Dùng để thoát khỏi chế độ cài đặt về chế độ chờ.

Cú pháp: [*] [#]

3. Cài đặt thời gian

Chuyển sang chế độ cài đặt.

Cú pháp: [48] [NN]  [TT]

0 nhận xét  |  Viết nhận xét

Các tin khác

Nhận xét


Viết nhận xét

Họ và tên:


Email:


Nhận xét của bạn:

Nhập mã số xác nhận bên dưới: